weteka
ការងាររដ្ឋបាល
logo

ការងាររដ្ឋបាល

សមាជិក: 6 នាក់ | អ្នកតាម: 2 នាក់

ដើមី្បជាជំនួយ និងចំណេះដឹងទូទៅ ទាក់ទងនឹងការងាររដ្ឋបាល ជាពិសេសរដ្ឋបាលសាធារណៈ តាមរយៈបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួន

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ ក្រុមហ៊ុនគម្ពីរ ឯ.ក