weteka
FINGNORM
logo

FINGNORM

សមាជិក: 44 នាក់ | អ្នកតាម: 33 នាក់

FINGNORM ជាក្រុមការងារផលិតមាតិការអប់រំ និងបង្កើតថ្មី ផ្តល់ជូនវីដេអូបង្រៀនមុខវិជ្ជាចំណេះដឹងទូទៅដែលមានគុណភាព និងអនុវត្តន៍ស្ទែម ។ បេសកម្មរបស់យើងគឺជួយគ្រូបង្រៀនក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តបង្រៀន ផលិតវីដេអូបង្រៀន និងដឹកនាំសិស្សស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតថ្មី ។ ទំនាក់ទំនង៖ Email: fingnorm@gmail.com Telegram: https://t.me/fingnorm

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ ក្រុមហ៊ុនគម្ពីរ ឯ.ក